Công cụ làm việc cá nhân


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI HỒNG CÔNG - TRUNG QUỐC

Văn phòng Tổng Lãnh sự:

                          15/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road,
                           Wan Chai, Hong Kong
                           Tel:(852)2591-4510; 2591-4517; 2835-9358; 2835-9398 
                           Fax:(852)2591-4524  
                           Email:
tlsqhk@mofa.gov.vn
                           Website: http://www.vietnamconsulate-hongkong.org/

Tổng Lãnh sự:                   Hoàng Chí Trung 
    
Lãnh  sự:                            Nguyễn Thế Tùng

                                            Mạc Thị Hoa     

                                            Nguyễn Đình Thành

                                            Phạm Trung Nghĩa

                                            Phan Thị Minh Giang

                                            Nguyễn Minh  Tuấn

                                                             

Văn phòng Thương mại:    17/F., Golden Star Buiding,
                                            20 Lockhart Road, Hong Kong
                                            Tel: (852)2865-3218; (852) 2527-0495
                                            Fax: (852)2865-3808

Phó Tổng Lãnh sự:            Phạm Văn Công

Lãnh sự:                             Vũ Thị Thúy

                                            Lê Văn Nghĩa

 

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 02-12-2014